OLA-logowhite

OLA-logowhite

OLA-logowhite

 

 

ENG

 

The egg (‘ola’ in Latvian) is a symbol of continuous development. It has no status quo, just as the life that emerges from it is always unique, never identical to another.

The goal of the Ola Foundation, founded by entrepreneurs Ilze and Uldis Pīlēns, is to become a space in Latvia for new ideas and synergy, thereby encouraging a contemporary process of social transformation. In the future, the foundation is envisaged as a symbolic framework in which ideas, thoughts, objects, energies and various synergies exist in constant, procedural movement. Creating through thinking and thinking through creating. Interaction between theorists and practitioners.

At the Ola Foundation, the mind will meet the heart.  The foundation will serve as the permanent home of the Institute of Integral Education, as a place for art and music, discussion platforms, a creative residence and projects supporting education. The foundation will be involved in shared processes taking place in the world today, participating in the independent flow of those processes yet at the same time adding its own impulses, thus helping to drive and direct that flow.

The Ola Foundation building in the Ķīpsala neighbourhood of Riga also bears the shape of an egg. Designed by Uldis Pīlēns and made of concrete and glass, it is an architecturally poetic structure that embodies the clarity of visionary thought, an alchemical unexpectedness and technological innovation.

In these complicated times, however, it is also more important than ever to be aware of our roots. Only by taking into account our roots and the knowledge we have accumulated over the centuries can we build our future society. Because people who do not know their roots can never feel they have achieved a sustainable peak. The Ola Foundation will not limit its activities to the capital city and has recently purchased a property in the Vecpiebalga area, near the “Kalna Kaibēni” Memorial Museum of the Kaudzīte Brothers. The ruins of the Ogrēni School built by Reinis and Matīss Kaudzīte in 1882 are also located on the property. The Kaudzīte brothers are part of the Latvian cultural canon, and one of the priorities of the Ola Foundation will be to restore the former school building and make it available to the public and the foundation’s creative activities.

The Ola Foundation is a space that will evolve along with those who inhabit it. It is a place that embodies the art of knowledge – knowledge of the self and of the world.

 

OLA FOUNDATION

 

 

Ola ir nepārtrauktas un nemitīgas attīstības simbols. Tai nav iespējams status quo, tāpat kā dzīvības dīglis, kas no tās izšķiļas, nekad nav identisks. 

“Ola Foundation”, kura dibinātāji ir uzņēmēji Ilze un Uldis Pīlēni, mērķis ir kļūt par jaunu ideju un sinerģiju telpu Latvijā, tādējādi veicinot laikmetīgu sabiedrības transformācijas procesu. Iecerēts, ka nākotnē “Ola Foundation” būs simbolisks ietvars, kurā notiek nemitīga, procesuāla kustība – ideju, domu, objektu, enerģiju, dažādu sinerģiju. Veidošana caur domāšanu un domāšana caur veidošanu. Teorētiķu un praktiķu mijiedarbība. 

“Ola Foundation” būs vieta, kur satiekas prāta un sirds ceļi. Tā būs pastāvīgā mājvieta Integrālās izglītības institūtam, mākslai; mūzikai; diskusiju platformām; radošai rezidencei; izglītības atbalsta projektiem. Savas darbības ietvaros fonds iesaistīsies kopējos pasaulē notiekošajos procesos; plūsmā, kas notiek neatkarīgi, vienlaikus pievienojot tai savus impulsus un tādējādi kļūstot par šīs plūsmas līdzvirzītāju. 

Olas forma ir arī arhitekta Ulda Pīlēna projektētajai “Ola Foundation” betona un stikla ēkai Ķīpsalā – arhitektoniski poētiskam objektam, kas iemieso vizionāru domas skaidrību, alķīmisku negaidītību un tehnoloģiskas inovācijas. 

Vienlaikus šajā sarežģītajā laikā svarīgāk nekā jebkad agrāk ir apzināties savas saknes, lai, balstoties uz tām un jau gadsimtiem krātām zināšanām, veidotu mūsu nākotnes sabiedrību. Jo tiem, kas nepārzina savas saknes, nav iespējama arī ilgtspējīgas galotnes sajūta. “Ola Foundation” savu darbību neaprobežos tikai ar aktivitātēm galvaspilsētā un nesen iegādājies īpašumu Vecpiebalgas apkaimē – netālu no brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja “Kalna Kaibēni”. Īpašumā atrodas arī 1882. gadā Reiņa un Matīsa Kaudzīšu celtās skolas drupas (Ogrēnu skola). Brāļi Kaudzītes ir daļa no Latvijas kultūras kanona, un kā vienu no savas darbības prioritātēm “Ola Foundation” izvirzījis kādreizējās skolas ēkas atjaunošanu, nākotnē padarot to pieejamu sabiedrībai un fonda radošām aktivitātēm.  

“Ola Foundation” ir telpa, kas attīstās kopā ar tajā esošajiem. Tā ir vieta, kas iemieso izziņas mākslu.         Gan sevis, gan pasaules.

 OLA FOUNDATION


Ola ir nepārtrauktas un nemitīgas attīstības simbols. Tai nav iespējams status quo, tāpat kā dzīvības  dīglis, kas no tās izšķiļas, nekad nav identisks.  “Ola Foundation”, kura dibinātāji ir uzņēmēji Ilze un Uldis Pīlēni, mērķis ir kļūt par jaunu ideju un  sinerģiju telpu Latvijā, tādējādi veicinot laikmetīgu sabiedrības transformācijas procesu. Iecerēts, ka  nākotnē “Ola Foundation” būs simbolisks ietvars, kurā notiek nemitīga, procesuāla kustība – ideju,  domu, objektu, enerģiju, dažādu sinerģiju. Veidošana caur domāšanu un domāšana caur veidošanu.  Teorētiķu un praktiķu mijiedarbība.  

“Ola Foundation” būs vieta, kur satiekas prāta un sirds ceļi. Tā būs pastāvīgā mājvieta Integrālās  izglītības institūtam, mākslai; mūzikai; diskusiju platformām; radošai rezidencei; izglītības atbalsta  projektiem. Savas darbības ietvaros fonds iesaistīsies kopējos pasaulē notiekošajos procesos;  plūsmā, kas notiek neatkarīgi, vienlaikus pievienojot tai savus impulsus un tādējādi kļūstot par šīs  plūsmas līdzvirzītāju.  

Olas forma ir arī arhitekta Ulda Pīlēna projektētajai “Ola Foundation” betona un stikla ēkai Ķīpsalā  – arhitektoniski poētiskam objektam, kas iemieso vizionāru domas skaidrību, alķīmisku negaidītību  un tehnoloģiskas inovācijas.  

Vienlaikus šajā sarežģītajā laikā svarīgāk nekā jebkad agrāk ir apzināties savas saknes, lai,  balstoties uz tām un jau gadsimtiem krātām zināšanām, veidotu mūsu nākotnes sabiedrību. Jo tiem,  kas nepārzina savas saknes, nav iespējama arī ilgtspējīgas galotnes sajūta. “Ola Foundation” savu  darbību neaprobežos tikai ar aktivitātēm galvaspilsētā un nesen iegādājies īpašumu Vecpiebalgas  apkaimē – netālu no brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja “Kalna Kaibēni”. Īpašumā atrodas arī 1882.  gadā Reiņa un Matīsa Kaudzīšu celtās skolas drupas (Ogrēnu skola). Brāļi Kaudzītes ir daļa no  Latvijas kultūras kanona, un kā vienu no savas darbības prioritātēm “Ola Foundation” izvirzījis  kādreizējās skolas ēkas atjaunošanu, nākotnē padarot to pieejamu sabiedrībai un fonda radošām  aktivitātēm.  

“Ola Foundation” ir telpa, kas attīstās kopā ar tajā esošajiem. Tā ir vieta, kas iemieso izziņas  mākslu. Gan sevis, gan pasaules.

 

 OLA FOUNDATION


Ola ir nepārtrauktas un nemitīgas attīstības simbols. Tai nav iespējams status quo, tāpat kā dzīvības  dīglis, kas no tās izšķiļas, nekad nav identisks.  “Ola Foundation”, kura dibinātāji ir uzņēmēji Ilze un Uldis Pīlēni, mērķis ir kļūt par jaunu ideju un  sinerģiju telpu Latvijā, tādējādi veicinot laikmetīgu sabiedrības transformācijas procesu. Iecerēts, ka  nākotnē “Ola Foundation” būs simbolisks ietvars, kurā notiek nemitīga, procesuāla kustība – ideju,  domu, objektu, enerģiju, dažādu sinerģiju. Veidošana caur domāšanu un domāšana caur veidošanu.  Teorētiķu un praktiķu mijiedarbība.  

“Ola Foundation” būs vieta, kur satiekas prāta un sirds ceļi. Tā būs pastāvīgā mājvieta Integrālās  izglītības institūtam, mākslai; mūzikai; diskusiju platformām; radošai rezidencei; izglītības atbalsta  projektiem. Savas darbības ietvaros fonds iesaistīsies kopējos pasaulē notiekošajos procesos;  plūsmā, kas notiek neatkarīgi, vienlaikus pievienojot tai savus impulsus un tādējādi kļūstot par šīs  plūsmas līdzvirzītāju.  

Olas forma ir arī arhitekta Ulda Pīlēna projektētajai “Ola Foundation” betona un stikla ēkai Ķīpsalā  – arhitektoniski poētiskam objektam, kas iemieso vizionāru domas skaidrību, alķīmisku negaidītību  un tehnoloģiskas inovācijas.  

Vienlaikus šajā sarežģītajā laikā svarīgāk nekā jebkad agrāk ir apzināties savas saknes, lai,  balstoties uz tām un jau gadsimtiem krātām zināšanām, veidotu mūsu nākotnes sabiedrību. Jo tiem,  kas nepārzina savas saknes, nav iespējama arī ilgtspējīgas galotnes sajūta. “Ola Foundation” savu  darbību neaprobežos tikai ar aktivitātēm galvaspilsētā un nesen iegādājies īpašumu Vecpiebalgas  apkaimē – netālu no brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja “Kalna Kaibēni”. Īpašumā atrodas arī 1882.  gadā Reiņa un Matīsa Kaudzīšu celtās skolas drupas (Ogrēnu skola). Brāļi Kaudzītes ir daļa no  Latvijas kultūras kanona, un kā vienu no savas darbības prioritātēm “Ola Foundation” izvirzījis  kādreizējās skolas ēkas atjaunošanu, nākotnē padarot to pieejamu sabiedrībai un fonda radošām  aktivitātēm.  

“Ola Foundation” ir telpa, kas attīstās kopā ar tajā esošajiem. Tā ir vieta, kas iemieso izziņas  mākslu. Gan sevis, gan pasaules.

 

ENG

The egg (‘ola’ in Latvian) is a symbol of continuous development. It has no status quo, just as the life that emerges from it is always unique, never identical to another.

The goal of the Ola Foundation, founded by entrepreneurs Ilze and Uldis Pīlēns, is to become a space in Latvia for new ideas and synergy, thereby encouraging a contemporary process of social transformation. In the future, the foundation is envisaged as a symbolic framework in which ideas, thoughts, objects, energies and various synergies exist in constant, procedural movement. Creating through thinking and thinking through creating. Interaction between theorists and practitioners.

At the Ola Foundation, the mind will meet the heart.  The foundation will serve as the permanent home of the Institute of Integral Education, as a place for art and music, discussion platforms, a creative residence and projects supporting education. The foundation will be involved in shared processes taking place in the world today, participating in the independent flow of those processes yet at the same time adding its own impulses, thus helping to drive and direct that flow.

The Ola Foundation building in the Ķīpsala neighbourhood of Riga also bears the shape of an egg. Designed by Uldis Pīlēns and made of concrete and glass, it is an architecturally poetic structure that embodies the clarity of visionary thought, an alchemical unexpectedness and technological innovation.

In these complicated times, however, it is also more important than ever to be aware of our roots. Only by taking into account our roots and the knowledge we have accumulated over the centuries can we build our future society. Because people who do not know their roots can never feel they have achieved a sustainable peak. The Ola Foundation will not limit its activities to the capital city and has recently purchased a property in the Vecpiebalga area, near the “Kalna Kaibēni” Memorial Museum of the Kaudzīte Brothers. The ruins of the Ogrēni School built by Reinis and Matīss Kaudzīte in 1882 are also located on the property. The Kaudzīte brothers are part of the Latvian cultural canon, and one of the priorities of the Ola Foundation will be to restore the former school building and make it available to the public and the foundation’s creative activities.

The Ola Foundation is a space that will evolve along with those who inhabit it. It is a place that embodies the art of knowledge – knowledge of the self and of the world.

ENG

The egg (‘ola’ in Latvian) is a symbol of continuous development. It has no status quo, just as the life that emerges from it is always unique, never identical to another.

The goal of the Ola Foundation, founded by entrepreneurs Ilze and Uldis Pīlēns, is to become a space in Latvia for new ideas and synergy, thereby encouraging a contemporary process of social transformation. In the future, the foundation is envisaged as a symbolic framework in which ideas, thoughts, objects, energies and various synergies exist in constant, procedural movement. Creating through thinking and thinking through creating. Interaction between theorists and practitioners.

At the Ola Foundation, the mind will meet the heart.  The foundation will serve as the permanent home of the Institute of Integral Education, as a place for art and music, discussion platforms, a creative residence and projects supporting education. The foundation will be involved in shared processes taking place in the world today, participating in the independent flow of those processes yet at the same time adding its own impulses, thus helping to drive and direct that flow.

The Ola Foundation building in the Ķīpsala neighbourhood of Riga also bears the shape of an egg. Designed by Uldis Pīlēns and made of concrete and glass, it is an architecturally poetic structure that embodies the clarity of visionary thought, an alchemical unexpectedness and technological innovation.

In these complicated times, however, it is also more important than ever to be aware of our roots. Only by taking into account our roots and the knowledge we have accumulated over the centuries can we build our future society. Because people who do not know their roots can never feel they have achieved a sustainable peak. The Ola Foundation will not limit its activities to the capital city and has recently purchased a property in the Vecpiebalga area, near the “Kalna Kaibēni” Memorial Museum of the Kaudzīte Brothers. The ruins of the Ogrēni School built by Reinis and Matīss Kaudzīte in 1882 are also located on the property. The Kaudzīte brothers are part of the Latvian cultural canon, and one of the priorities of the Ola Foundation will be to restore the former school building and make it available to the public and the foundation’s creative activities.

The Ola Foundation is a space that will evolve along with those who inhabit it. It is a place that embodies the art of knowledge – knowledge of the self and of the world.